Dogodki

V času projekta bomo organizirali:

  • mednarodne izmenjevalne delavnice za strokovnjake in strokovnjakinje (vzajemno učenje) o mehanizmih za nudenje podpore fantom v spolno netipičnih poklicih;
  • ozaveščevalne dogodke prilagojene potrebam nacionalnih kontekstov;
  • oblikovanje politik s partnerji, da bi zagotovili trajnost rezultatov projekta tudi po njegovem izteku.