Poročila

V projektu poteka pregled nacionalnih učbenikov, učnih in informativnih gradiv za poklicno usmerjanje ter analiza spolnih stereotipov, in predsodkov o skrbstvenem delu, ki obstajajo v izobraževanju in poklicnem svetovanju. S to študijo ugotavljamo, kako so moški in skrbstveni poklici obravnavani v nacionalnih izobraževalnih in poklicnih sistemih in na kaj moramo biti pozorni pri razvijanju inovativnih in alternativnih pristopov. Na osnovi analize nacionalnih poročil bomo pripravili primerjalno poročilo. Analiza rezultatov bo v povzetkih dostopna na spletni strani v začetku leta 2018.

Poročila

V projektu poteka pregled nacionalnih učbenikov, učnih in informativnih gradiv za poklicno usmerjanje ter analiza spolnih stereotipov, in predsodkov o skrbstvenem delu, ki obstajajo v izobraževanju in poklicnem svetovanju. S to študijo ugotavljamo, kako so moški in skrbstveni poklici obravnavani v nacionalnih izobraževalnih in poklicnih sistemih in na kaj moramo biti pozorni pri razvijanju inovativnih in alternativnih pristopov. Na osnovi analize nacionalnih poročil bomo pripravili primerjalno poročilo. Analiza rezultatov bo v povzetkih dostopna na spletni strani v začetku leta 2018.