Orodja

Pri projektu BiC bomo pregledali učna gradiva za poklicne izbire v vseh sodelujočih državah. Gradivo, ki ga bomo zbrali pri pregledu učbenikov in informativnega gradiva za poklicne izbire, bomo uporabili pri razvoju spletnih orodij za spolno občutljivo izobraževalno in poklicno svetovanje, pa tudi pri pripravi informativnega gradiva za fante in starše. Orodja bodo vključevala metode za preseganje spolnih stereotipov o moških/fantih in skrbstvenih poklicih ter informativno gradivo za svetovalce in svetovalke, učitelje in učiteljice pri poklicnem usmerjanju fantov. Orodja in informativno gradivo bomo razširjali in preizkušali na usposabljanjih za poklicne svetovalke in svetovalce, ki bodo naslavljala različne kontekste (npr. šolsko izobraževanje, poklicno svetovanje, informativne delavnice), različne načine dela ter različne ciljne skupine, namenjena pa bodo povečevanju veščin in strategij poklicnih svetovalcev in svetovalk pri opolnomočenju fantov za izbiro skrbstvenih poklicev na spolno občutljiv način. 

Oblikovali bomo tudi priročnik  za poklicno svetovanje fantom, ki kažejo interes za spolno netradicionalne poklicne izbire. Priročnik bo naslavljal praktične izzive, s katerimi se soočajo poklicni svetovalci in svetovalke. Njihovo delo bo podprl s strategijami, orodji, specifičnimi znanji in mehanizmi za nudenje podpore fantom pri spolno netradicionalnih poklicnih izbirah, hkrati pa bo prispeval k nadgradnji obstoječih podpornih mehanizmov. Priročnik bo pripomoček za poklicno svetovanje, ki bo omogočal na otroka osredotočeno spolno občutljivo svetovanje in s tem odgovoril na dileme fantov. Vseboval bo pregled stanja, primere dobrih praks, izobraževalne module, informacije o izpeljanih podpornih akcijah, pa tudi izdelke za ozaveščanje (npr. kratke filme, igre). Da bi dosegli karseda velik vpliv, bodo na voljo različna inovativna orodja, kot so videi, posterji, letaki, vaje, primeri dobrih praks in metode refleksije za praktično uporabo, ki bodo pomagale poklicnim svetovalcem in svetovalkam, da otroke ustrezno poučijo o spolnih stereotipih, povezanih z moškimi/fanti in skrbstvenimi poklici, in razmislijo tudi o lastni perspektivi. Orodja se bodo osredotočala na to, kako lahko učitelji in učiteljice, poklicni svetovalci in svetovalke opolnomočijo fante, ki razmišljajo o skrbstvenih poklicih, za spopadanje s spolnimi predsodki v njihovih družinah, vrstniških skupinah, šolskem okolju, pa tudi v širši kulturi in družbi. Da bi dosegli učinkovit rezultat in bi priročnik bil uporaben tudi po izteku projekta, bomo vsebino priročnika najprej preizkusili, ocenili in nadgradili s predhodnim testiranjem njegovih vsebin v poskusnih izobraževanjih. Ponudili bomo brezplačno spletno izdajo priročnika za učitelje in učiteljice, poklicne svetovalce in svetovalke, mladinske delavce in delavke, strokovnjake na tem področju in drugo zainteresirano javnost, da bi tako razširili metodologijo in pristope projekta. Priročnik bo na voljo tudi v tiskani izdaji. Obe različici priročnika bomo uporabili za razširjanje rezultatov projekta in prenos znanja po vsej Evropi.

Priročnik

Metode:

1. Spoznajmo se

2. Razmišljanje o skrbi izven okvirjev

3. O poklicih skozi spolna očala

4. Od izkušenj k izboljšavam

5. (Samo)refleksija koncepta moškosti

6. Moški v profesionalnem skrbstvenem delu

7. Kartice za pogovor s fanti o skrbstvenih poklicih

Video intervju: Luka Isak, vrtec Najdihojca, Ljubljana (Slovenija)

Video intervju: Jacopo Reali, vrtec Biglia, (Italija)