Kontakt

Za vse dodatne informacije v zvezi s projektom se lahko obrnete na dr. Majdo Hrženjak, vodjo projekta v Sloveniji: majda.hrzenjak@mirovni-institut.si