Dobrodošli

Dobrodošli na spletni strani projekta Fantje v skrbstvenih poklicih (Boys in Care – BIC), ki je namenjena fantom, staršem, učiteljem in učiteljicam v osnovnih in srednjih šolah, poklicnim svetovalcem in svetovalkam ter strokovnjakom in strokovnjakinjam za področje dela z mladimi, trg dela in enakosti spolov.

Tako v Sloveniji kot širše v Evropi so  iniciative za zmanjševanje poklicne in izobraževalne horizontalne segregacije po spolu enostranske – osredotočajo se na spodbujanje deklet v visoko kvalificirane tehnične in naravoslovne poklice. Mehanizmi, ki bi podpirali fante v njihovih spolno netradicionalnih izobraževalnih in poklicnih izbirah so redki, v Sloveniji pa jih ni. Medtem ko dekleta že v precejšnjem številu gravitirajo k tradicionalno moškim poklicnim izbiram, pa se fantje še naprej v zelo nizkem deležu odločajo za feminizirana izobraževanja in poklice, kar je izrazito predvsem v skrbstvenih poklicih kot so nega, socialna oskrba, delo v vrtcih in poučevanje v nižjih razredih OŠ.

Ker študije kažejo, da fantje niso deležni ustrezne podpore svetovalnih služb, kadar želijo raziskati možnosti spolno netipičnih poklicnih poti, je namen projekta razviti in razširiti orodja in mehanizme za spolno senzibilno poklicno svetovanje, ki bo omogočalo opolnomočenje fantov, ki se zanimajo za skrbstvene poklice. Pri tem v projektu skupaj s partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Litve in Bolgarije nadgrajujemo, prilagajamo nacionalnim kontekstom in si prizadevamo razširiti obstoječe mehanizme, ki že delujejo v Evropi.

Upamo, da vam bodo informacije na naši spletni strani v navdih pri spodbujanju, motiviranju in podpori fantov pri preseganju spolnih stereotipov v njihovi izbiri izobraževalnih in poklicnih poti in njihovem odločanju za skrbstvene poklice, s čimer lahko skupaj prispevamo k zmanjšanju spolne segregacije trga dela.