Reports

The project partners will make a review of national textbooks, teaching and information material in order to analyze gender and care stereotypes within education and vocational counselling. Through this analysis we expect to find out how men & care occupations are addressed in national educational and vocational systems. The analysis of results will be summarized in national reports. Based on the analysis of the national reports, a transnational report will be elaborated.

National reports:

Austrian Report

Bulgarian Report

German Report

Italian Report

Lithuanian Report

Slovenian Report

Transnational Report

Poročila

V projektu poteka pregled nacionalnih učbenikov, učnih in informativnih gradiv za poklicno usmerjanje ter analiza spolnih stereotipov, in predsodkov o skrbstvenem delu, ki obstajajo v izobraževanju in poklicnem svetovanju. S to študijo ugotavljamo, kako so moški in skrbstveni poklici obravnavani v nacionalnih izobraževalnih in poklicnih sistemih in na kaj moramo biti pozorni pri razvijanju inovativnih in alternativnih pristopov. Na osnovi analize nacionalnih poročil bomo pripravili primerjalno poročilo. Analiza rezultatov bo v povzetkih dostopna na spletni strani v začetku leta 2018.