Europos konferencija

Baigiamoji projekto konferencija vyks Sofijoje, Bulgarijoje, 2019 m. birželį. Šiame renginyje bus pasidalinta patirtimi ir pristatyti projekto rezultatai Europos šalims, skatinama mokytis iš gerų šalių praktikų, dalyvauti idėjų mainuose ir pritaikyti projekto rezultatus kituose kontekstuose.