Projekto produktai

Projektas „Z-kartos vaikinai renkasi profesijas socialinėje sferoje“ atliks vadovėlių ir kitos mokomosios medžiagos, skirtos profesiniam orientavimui, analizę visose projekte dalyvaujančiose šalyse. Ši analizė padės rengiant metodinę medžiagą (internetinį priemonių rinkinį), skirtą mokytojams ir profesinio orientavimo konsultantams. Atskirai bus parengta informacinė medžiagą vaikinams ir jų tėvams, skatinant juos svarstyti ir rinktis specialybes susijusias su globos sfera (darželių auklėtojai, pradinių mokyklų mokytojai, socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir t.t.). Sukurta metodinė medžiaga ir informacinė medžiaga bus naudinga mokytojams ir profesinio orientavimo konsultantams jų darbe su moksleiviais, ypatingai atkreipiant dėmesį į lyčių stereotipus renkantis profesijas ir taikant tikslingus metodus siekiant keisti lyčiai šališkas nuostatas ir įsitikinimus.

Papildomai, mokytojams ir profesinio orientavimo konsultantams darbui su vaikinais, kurie domisi nebūdingomis lyčių požiūriu profesijomis, bus parengtas žinynas remiantis atliktos analizės apžvalga ir vykdomų veiklų rezultatais. Žinynas bus orientuotas į praktinius mokytojų ir profesinio orientavimo konsultantų poreikius. Jame bus pateiktos mokymų organizavimų gairės, metodinės priemonės ir specifinės žinios, skirtos padrąsinti vaikinus rinktis profesijas nesivadovaujant stereotipais. Žinyne bus įtraukti gerosios praktikos pavyzdžiai, mokymo kursų moduliai ir informacija apie vykdytus paramos veiksmus, o taip pat bus pristatytos sąmoningumą skatinančios priemonės (pvz., trumpametražiai filmai, žaidimai).

Projekte naudojama įvairių novatoriškų priemonių, tokių kaip - vaizdo įrašai, plakatai, skrajutės, pratimai, gerosios praktikos pavyzdžiai ir refleksijos metodai skirti praktiniam tikslui pasiekti. Tikimasi, kad sukurtos priemonės bus naudingos ir pasibaigus projektui, įtraukiant kitus mokytojus naudotis sukruta medžiaga ir teikiant konsultacijas moksleiviams rinktis lyčių požiūriu netipines profesijas. Priemonės bus sutelktos į tai, kaip mokytojai ir profesinio orientavimo konsultantai gali keisti moksleivių nuostatas apie darbinę veiklą socialinėje srityje

Žinyno turinys bus testuojamas, įvertintas ir tobulinamas mokymo kursuose, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai ir jį būtų galima naudoti ne tik mokymuose. Mokytojai, profesinio orientavimo konsultantai, specialistai dirbantys su jaunimu, šios srities ekspertai ir kitos suinteresuotos šalys galės susipažinti su parengta medžiaga internete ir ja naudotis, tokiu būdu užtikrinant projekto metodikos sklaidą. Ši informacija bus parengta ir išleista popierine versija.

Mokymų metodai skirti švietimui lyties aspektu:

Mokymų metodai

Vaizdo įrašai apie vyrus, dirbančius globos srityje:

Projekto Youtube kanalas

Mokytojai

Vaikų darželio auklėtojai, slaugytojai bei socialiniai darbuotojai