3. PROJEKTAS

Projektas „Z-kartos vaikinai renkasi profesijas socialinėje sferoje“ įgyvendinamas nuo 2017 m. balandžio iki 2019 m. rugsėjo Austrijoje, Bulgarijoje, Italijoje, Lietuvoje, Slovėnijoje ir Vokietijoje.

Jo tikslai:

Atkreipti dėmesį į vaikinų karjeros sprendimus ir įgalinti juos rinktis profesijas socialinėje sferoje;

Sukurti, įdiegti ir išplatinti metodinę medžiagą, skirtą pedagogams ir karjeros konsultantams, siekiantiems padrąsinti vaikinus rinktis profesiją nesivadovaujant stereotipais;

Kurti ir tobulinti iniciatyvas, įkvepiančias vaikinus rinktis lyčių požiūriu netipines profesijas;

Mesti iššūkį nepakankamam vyrų atstovavimui sveikatos priežiūroje, senjorų slaugos, ankstyvajame ir pradinių klasių švietime. Daugumoje Europos Sąjungos šalių mažiau nei 15 proc. dirbančiųjų šiose srityse yra vyrai;

Sukurti aplinką, kuri įgalintų vaikinus siekti karjeros socialinėje sferoje;

Keisti nuostatą, kad darbas socialinėje srityje skirtas tik moterims ir stiprinti suvokimą, kad jis praturtina vyriškumo sampratą