Ataskaitos

Projekto partneriai atliks šalies vadovėlių, mokymo ir informacinės medžiagos apžvalgą, siekiant išnagrinėti stereotipines lyčių požiūriu nuostatas švietime socialinių profesijų kontekste. Šia analize tikimės išsiaiškinti, kaip skatinami vaikinai rinktis profesijas socialinėje srityje. Rezultatų analizė bus apibendrinta nacionalinėse ataskaitose, kurios bus prieinamos iki 2017 m. pabaigos. Remiantis šalies ataskaitų analizėmis 2018 m. pradžioje bus parengta lyginamoji ir apibendrinanti visų projekte dalyvaujančių šalių praktikas ataskaita.

Remiantis nacionaline ataskaita, projekto ekspertė parengė straipsnį "Lyčių lygybė švietime: vaikinų galimybės rinktis netradicines profesijas".

Poročila

V projektu poteka pregled nacionalnih učbenikov, učnih in informativnih gradiv za poklicno usmerjanje ter analiza spolnih stereotipov, in predsodkov o skrbstvenem delu, ki obstajajo v izobraževanju in poklicnem svetovanju. S to študijo ugotavljamo, kako so moški in skrbstveni poklici obravnavani v nacionalnih izobraževalnih in poklicnih sistemih in na kaj moramo biti pozorni pri razvijanju inovativnih in alternativnih pristopov. Na osnovi analize nacionalnih poročil bomo pripravili primerjalno poročilo. Analiza rezultatov bo v povzetkih dostopna na spletni strani v začetku leta 2018.