Ataskaitos

Projekto partneriai atliks šalies vadovėlių, mokymo ir informacinės medžiagos apžvalgą, siekiant išnagrinėti stereotipines lyčių požiūriu nuostatas švietime socialinių profesijų kontekste. Šia analize tikimės išsiaiškinti, kaip skatinami vaikinai rinktis profesijas socialinėje srityje. Rezultatų analizė bus apibendrinta nacionalinėse ataskaitose, kurios bus prieinamos iki 2017 m. pabaigos. Remiantis šalies ataskaitų analizėmis 2018 m. pradžioje bus parengta lyginamoji ir apibendrinanti visų projekte dalyvaujančių šalių praktikas ataskaita.

Remiantis nacionaline ataskaita, projekto ekspertė parengė straipsnį "Lyčių lygybė švietime: vaikinų galimybės rinktis netradicines profesijas".