Įžanginis žodis

Sveiki apsilankę „Z-kartos vaikinai renkasi profesijas socialinėje sferoje“(Boys in care (BiC))puslapyje, skirtame vaikinams ir tėvams, pradinių bei vidurinių mokyklų mokytojams, profesinio orientavimo konsultantams ir ekspertams, kurie dirba su jaunimu, siekiant padrąsinti vaikinus rinktis netipines lyčių požiūriu mokymosi sritis.

BiC yra novatoriškas projektas dėl keleto priežasčių:

  • Jame taikant kritinės vyriškumo studijų prieigas nagrinėjami lyčių stereotipai ir jų poveikis profesiniam pasirengimui
  • Jame analizuojama, kaip nuostatos ir stereotipai apie globos sferą formuoja lyčių tapatumą ir profesinį pasirinkimą.
  • Įgyvendinant projektą, siekiama didinti vaikinų ir vyrų dalyvavimą darbo rinkos sektoriuose, susijusiuose su globos sritimi, kurioje vyrai retai renkasi profesijas, nepaisant didėjančio specialistų poreikio .
  • Jame siekiama tobulinti ir papildyti jau egzistuojančias iniciatyvas.