Berichte

Die Projektpartner untersuchten Lehrbücher sowie Unterrichts- und Informationsmaterial um die Geschlechts- und Care-Stereotypen in der Bildung und der Berufsberatung zu analysieren. Fokus der Analyse ist die Bedeutung, die Männer* in Care-Berufen in den nationalen Bildungs- und Berufssystemen spielen und wie mehr Männer* für dieses Arbeitsfeld gewonnen werden können. Basierend auf den Analysen der nationalen Berichte wurde ein transnationaler Bericht veröffentlicht.

    Bericht aus Deutschland:

    Berichte aus Österreich:

    Transnationaler Bericht für Europa:

    Poročila

    V projektu poteka pregled nacionalnih učbenikov, učnih in informativnih gradiv za poklicno usmerjanje ter analiza spolnih stereotipov, in predsodkov o skrbstvenem delu, ki obstajajo v izobraževanju in poklicnem svetovanju. S to študijo ugotavljamo, kako so moški in skrbstveni poklici obravnavani v nacionalnih izobraževalnih in poklicnih sistemih in na kaj moramo biti pozorni pri razvijanju inovativnih in alternativnih pristopov. Na osnovi analize nacionalnih poročil bomo pripravili primerjalno poročilo. Analiza rezultatov bo v povzetkih dostopna na spletni strani v začetku leta 2018.