Събития

В рамките на времето за осъществяване на проектните дейности партньорите ще организират:

  • международен семинар за експерти (взаимно обучение чрез обмен на опит) относно дейностите за подкрепа на момчетата в избора им на нетипични за пола им професии (пречки, подобряване на ситуацията, възможности за пренасяне на опит);
  • специфични събития за повишаване на осведомеността във всяка страна според местните условия и потребности;
  • работа върху политики съвместно с асоциираните партньори за гарантиране на устойчивостта на проектните резултати след приключването на проектните дейности.

Посещавайте редовно нашата интернет страница за повече и актуална информация. Можете също така да се абонирате за нашия бюлетин тук.