Европейска конференция

Заключителната Европейска конференция ще се проведе на 20 и 21 юни 2019 г. във Флоренция, Италия. Целта на събитието е да разпространи резултатите от проекта в страните от ЕС и да насърчи процеса на учене от опита на другите страни, обмена на знания и възможността за споделяне и пренасяне на проектните дейности и резултати в други страни.