Европейска конференция

На 21 юни 2019г. бе проведена Европейската конференция, посветена на темата Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с грижи в Istituto degli Innocenti, Флоренция  (Италия).
Конференцията ни даде възможност да представим проучванията по проекта, неговите резултати и продукти, програмите за изграждане на капацитет за учители и кариерни консултанти, разработени по проекта, както и да дискутираме образователните и информационните ни материали и добрите практики, прилагани на национално ниво. Тя бе чудесна възможност за експерти от различни страни в Европа да обменят идеи и да допринесат за обогатяване на съдържанието на продуктите по проекта и бъдещата ни работа. Повече информация за конференцията, можете да намерите в Бюлетин брой 5.