Бюлетин

Нашият бюлетин ще ви информира за новините по проекта на всеки шест месеца от април 2017 година до септември 2019 година. От него ще научите за изпълнението на дейностите в страните партньори, както и за резултатите от националните и международното проучване в шест европейски даржави  -  Австрия, България, Германия, Литва, Италия и Словения. Ще научите и датите на националните информационни събития и обучения, както и на Европейската конференция и много други новини. Можете да се запознаете с броевете, издадени до момента, за да проследите новините и събитията, в които сме участвали до сега:

Брой 1

Брой 2

Брой 3

Брой 4

Брой 5

Брой 6