Обучения

Обученията са същностна част от нашия проект. Партньорите ще разработят иновативни и почиващи на опита методи за реализирането на курсове за обучения и ползване на указания, които да подпомагат подобряването на ежедневната работа на учителите и кариерните консултанти и да подсилят темата за присъствието на мъжете в професиите, свързани с предоставянето на професионална грижа.

Очакваме да бъдат проведени 60 курса на обучение с учители в шестте европейски страни с 900 участници (600 учители и 300 кариерни консултанти).

Посещавайте редовно нашата интернет страница за повече и актуална информация. Можете също да се абонирате за нашия бюлетин тук.