Добре дошли!

Добре дошли на интернет страницата на проекта Boys in Care (BiC) - Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с полагането на грижи, посветена на момчетата, родителите, учителите в основното и средното училище, кариерните консултанти, експертите и социалните работници, профилирани за работа с младежи и момчета, които ги подкрепят при техния нетипичен образователен и професионален избор.   

BiC е иновативен проект поради няколко причини:

  • той разглежда половите стереотипи при избора на професия от гледната точка на критичните изследвания на мъжете и мъжествеността, които все още не са напълно интегрирани в стратегиите за равенството между половете;
  • той признава, че идеите и стереотипите за полагането на грижа за друг играят решаваща роля при формирането на половата идентичност, а също така и при избора на професия;
  • той се опитва да повиши участието на момчетата и мъжете в професионалната грижа - въпрос, по който досега не е работено достатъчно;
  • той стъпва на съществуващи инициативи, за да ги подобри и допълни. 

Надяваме се, че ще харесате нашата интернет страница и ще я оцените като вдъхновяваща и информативна за дейностите по проекта, за сравнителните изследвания и събитията за насърчаване, мотивиране и подкрепа на момчетата в Европа да преодоляват половите стереотипи  при избора и в стремежа им към кариерно развитие в професии, свързани с полагането на грижи за друг.